cosmo

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego Dyrektor Przedszkola lub Kierownik innej formy wychowania przedszkolnego od 1 września 2014r., w ramach realizacji podstawy programowej może wprowadzić w swojej placówce naukę języka angielskiego. Od 1 września 2015r. obowiązek nauki języka angielskiego obejmuje dzieci 5-letnie. Od 1 września 2017r. obowiązek nauki języka angielskiego obejmuje dzieci młodsze.

Prowadzenie zajęć językowych w placówkach wychowania przedszkolnego można powierzyć nauczycielom wychowania przedszkolnego, nieposiadającym kwalifikacji do nauczania języka obcego, ale legitymującym się udokumentowaną znajomością języka obcego na poziomie co najmniej B2.

Uprzejmie informujemy iż WR FSNT NOT w partnerstwie ze Szkołą Języków Obcych Cosmopolitan we Wrocławiu, organizuje kurs dla nauczycieli wychowania przedszkolnego przygotowujący do egzaminu Cambridge English First (FCE) potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2. Kurs zawiera dodatkowo elementy metodyki nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym.

Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę najlepszej szkoły językowej we Wrocławiu, Szkołę Języków Obcych Cosmopolitan*.

Oferujemy Państwu kurs dla grup na dwóch poziomach znajomości języka angielskiego.

 • dla grupy zaawansowanej (64 h)
 • dla grupy początkującej (120 h)

Zajęcia odbywać się będą:

 • 2 x tygodniowo po 90 min. (wtorek, czwartek)
 • 1 x tygodniowo po 180 min. (sobota)

Istnieje możliwość zorganizowania zajęć również w innych dniach w tygodniu.

Planowane rozpoczęcie kursu: 4 stycznia 2016r.

Uczestnicy zostaną przygotowani do egzaminu FCE w terminach:

 • grupa zaawansowana: jesień 2016r.
 • grupa początkująca: wiosna 2017r.

Cena kursu dla grupy:

 • zaawansowanej: 976 zł
 • początkującej: 1760 zł

CENA OBEJMUJE ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OXFORD (z płytą CD), dostosowane do pracy własnej w domu.

 • istnieje możliwość płacenia w ratach
 • udzielamy rabatów (przy płaceniu w całości za kurs)
 • możliwe jest finansowanie udziału w kursie przez placówkę przedszkolną, ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli lub z Urzędu Pracy (WR FSNT NOT wpisany jest do Krajowego Rejestru Instytucji Szkoleniowych)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Barbara Ciszewska tel. 884 999 360

barbaraciszewska05@gmail.com

*1miejsce we Wrocławiu, w rankingu na najlepszą szkołę językową zorganizowanym przez Zoomi