Zapisy na nowy semestr

Semestr zimowy powoli dobiega końca (nauczamy do 26 stycznia) zatem startujemy z zapisami.

Jeśli chcesz przedłużyć kurs zarezerwuj miejsce w swojej grupie wcześniej!

Nowy semest rozpoczynamy 12 lutego.

Nie czekaj – lepszego czasu na naukę nie będzie!

Formularz zgłoszeniowy

lub napisz na cosmopolitan@cosmopolitan.edu.pl

#egzamin8 Pomożemy Twoim dzieciom osiągnąć bardzo dobry wynik

 

Warsztaty z języka angielskiego, przygotowujące do zdania egzaminu są propozycją dla uczniów tegorocznych 8 klas. 

Warsztaty językowe obejmują:

 • powtórkę wymaganych zagadnień gramatycznych i słownictwa;

 • rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych;

 • próbny egzamin podsumowujący warsztaty;

 • określenie stopnia przygotowania do egzaminu;

Grupa liczyć będzie maksymalnie 8 osób – każdy uczestnik może liczyć na indywidualne wsparcie lektora.

Warsztaty obejmują 20 godzin lekcyjnych.

Termin zajęć: 28.01-08.02.2019
Koszt warsztatów – 430,00 zł (wpisowe 130 zł + 300 zł płatne przed rozpoczęciem ferii zimowych)

Warsztaty prowadzą doświadczeni lektorzy – egzaminatorzy państwowi.
Pracujemy wyłącznie na materiałach rekomendowanych przez MEN!

Wynik egzaminu ósmoklasisty będzie uwzględniany podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
Pomożemy Twoim dzieciom osiagnąć bardzo dobry wynik.

Matura 2019

Potrzebujesz szybiej powtórki przed maturą? Spędź z nami tegoroczne ferie zimowe! 

Warsztaty językowe dla maturzystów prowadzone są w grupach maksymalnie 8 osobowych. Dzięki temu każdy uczestnik może liczyć na indywidualne wsparcie lektoraSpotkania jednorazowo trwają 180 minut (4 godziny lekcyjne).

Warsztaty obejmują 40 godzin lekcyjnych*
(*poziom podstawowy: 20 godzin lekcyjnych przygotowania do matury ustnej z native speakerem + 20 godzin lekcyjnych przygotowania do matury pisemnej)

(*poziom rozszerzony: 10 godzin lekcyjnych przygotowania do matury ustnej z native speakerem + 30 godzin lekcyjnych przygotowania do matury pisemnej)

Termin: 28.01-08.02.2018

Koszt warsztatów – 695 zł (wpisowe 195 zł + 500 zł płatne przed rozpoczęciem ferii zimowych)

Warsztaty prowadzą doświadczeni lektorzy- egzaminatorzy państwowi.
Pracujemy wyłącznie na materiałach rekomendowanych przez MEN!

Nauczymy Cię odpowiednich strategii egzaminacyjnych i umiejętności rozwiązywania testów.

Twoja zdana matura to nasza satysfakcja

Mikołajowa zniżka

 

Dołącz do grupy między 6 a 21 grudnia i zgarnij rabat 10%*

Przy zapisie podaj hasło: BIAŁA BRODA MIKOŁAJA

*Rabat specjalny nie łączy się z innymi

Conditionals – okresy warunkowe.

Okresy warunkowe to zdania, w których mówimy o tym, że jeżeli dany warunek zostanie spełniony, to nastąpi jakiś skutek. Są powszechne w mowie potocznej, dlatego też warto je znać.

Najczęściej występującym spójnikiem łączącym warunek ze skutkiem jest słówko „if” – jeżeli; ponadto możemy spotkać się z następującymi spójnikami:

 • when – kiedy
 • unless – chyba że, jeśli nie
 • on condition – pod warunkiem
 • in case – w przypadku gdy
 • provided, providing – o ile
 • as soon as – jak tylko
 • as – gdy, jako, ponieważ
 • whenever – kiedykolwiek
 • suppose, supposing – przypuszczając
 • otherwise – w przeciwnym razie

 

Zerowy okres warunkowy → Zero Conditional

Używamy tylko w przypadku mowy o sytuacjach prawdziwych, niezmiennych oraz ogólnych faktów.

If + Present Simple + Present Simple

If I wake up late, I’m late for work.

If my husband cooks, he burns the food.

I feel good the next day if I go to bed early.

I okres warunkowy First Conditional

Stosujemy w przypadkach, kiedy mówimy o sytuacjach przyszłych, możliwych i realnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że warunek zostanie spełniony.

If + Present Simple + Future Simple (will + podstawowa forma czasownika)

If I go out tonight, I’ll go to the cinema

I’ll come early if you want.

I won’t go if you don’t come with me.

 

II okres warunkowy Second Conditional

Stosujemy, kiedy mówimy o sytuacjach prawie niemożliwych do spełnienia, o naszych marzeniach. Używamy tej konstrukcji mówiąc o teraźniejszości bądź przyszłości, ale dany warunek nie ma prawie żadnej szansy na zaistnienie.

If + Past Simple + would + podstawowa forma czasownika

If I were you, I would get a new job.

You would lose weight if you ate less.

We would never be late again if we bought a new car.

Should Kate forgive him if he apologized her?

Zamiast słówka „would”, wystąpić mogą też słówka: „should”, „could”, „might”.

W części warunkowej zdania – po „if” – w miejsce „was” najczęściej używamy „were”.

If I were a rich man… tararararara… 😊

 

III okres warunkowy  Third Conditional

Używamy, kiedy mówimy o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości, których już nie możemy spełnić, poprawić, ponieważ szansa na to minęła.

If + Past Perfect + Future Perfect in the Past

If you hadn’t been late, we wouldn’t have missed the bus.

If she had studied, she would have passed the exam.

He would have been on time if he had left earlier.

You would have loved this music star if you had gone with us to his concert last week.

 

Mieszane okresy warunkowe

 • Jeśli sytuacja z przeszłości ma wpływ na sytuację obecną lub przyszłą.

If + Past Perfect + Future in the Past

If they had visited us two weeks ago, they could attend the course this week.

I would have my own company if I had agreed to take money from my uncle three years ago.

 

 • Jeśli sytuacja ogólna mogła mieć wpływ na sytuację z przeszłości.

If + Past Simple + Future Perfect in the Past

If my sister were clever, she wouldn’t have moved in together with Mark.

Mary would have helped you in learning Russian last year if she knew this language.

 

Więcej przykładów znajdziecie TUTAJ. Dajcie znać jak Wam poszło.

Little/ a little & few/ a few

little & a little = trochę

Little lub a little używamy tylko w przypadku opisu rzeczowników niepoliczalnych takich jak wino, mleko, cukier, itp.  Ich użycie zależy od kontekstu zdania. Możemy mieć czegoś trochę ale za mało (little) a równocześnie możemy mieć czegoś trochę ale wystarczająco (a little).

 

 

 

few & a few = kilka

Few lub a few używamy tylko w przypadku opisu rzeczowników policzalnych takich jak książki, długopisy, ludzie, i inne. Ich użycie zależy od kontekstu zdania. Możemy mieć czegoś kilka sztuk ale za mało (few) a równocześnie możemy mieć kilka  sztuk, ale wystarczająco (a few).

 

Wpadnijcie po nasz pakiet powtórkowy i dajcie znać jak Wam poszło 🙂

 

Krótka powtórka jak i kiedy używać MUST i HAVE TO

 

 

Must

(musieć)

have to*

(musieć)

Kiedy mówiący uważa sam, że musi coś zrobić

Kiedy ktoś inny narzuca, że musisz  coś zrobić

Przykłady:

 •  I must buy her a flower.
 •  I must wake up earlier.
 • I must exercise more.
 • I must go to bed earlier.
 • You must answer all the questions.
 • You must wear a seatbelt when you drive
 • I have to see the dentist. My wife suggests so.
 • I have to arrive at work on time. My boss says so.
 • In Britain you have to drive on the left.
 • I have to buy flowers for my mom.

Have got to* – forma charakterystyczna dla brytyjskiej odmiany języka angielskiego. Jest poprawna i nie zmienia sensu zdania.

 • I have got to see the dentist lub I’ve got to see the dentist

Must not (mustn’t)

Do not have to (don’t have to)
Mocny zakaz – nie wolno czegoś robić

Nie musieć czegoś robić, ale bez zakazu

Przykłady:

 • One mustn’t litter the streets
 • You mustn’t use your phone while driving.
 • You mustn’t tell John
 •  You don’t have to water the plants. You can do it if you like but it isn’t a necessity
 • You don’t have to drive. I can do it.
 • You don’t have to tell John

 

Chcesz poćwiczyć? Pobierz nasz worksheet+answer key  i powtarzaj kiedy potrzebujesz 🙂

Trick or treat

 

Halloween, the last day of October, has a special significance for children. They dress in funny or ghostly costumes and knock on neighborhood doors shouting „Trick or Treat!” Pirates and princesses, ghosts and witches all hold bags open to catch the candy or other goodies that the neighbors drop in.

More and more adults celebrate Halloween. They dress up as historical or political figures and go to masquerade parties. In larger cities, costumed children and their parents gather at shopping malls early in the evening. Stores and businesses give parties with games and treats for the children. Teenagers enjoy costume dances at their schools and the more outrageous the costume the better! Certain pranks such as soaping car windows and tipping over garbage cans are expected.

There are various symbols associated with Halloween. These include the spooks, ghosts and walking skeletons that represent the contact between the spiritual and physical world and between the living and the dead. Human figures that are often represented on Halloween are witches and wizards, who are seen to have the power to contact the spirit world. Bats, black cats and spiders are often connected with this holiday. These animals are associated with the night and darkness and often accompany witches and wizards.

The Jack-O-Lantern is probably the most sight symbol during Halloween.Pumpkin carving has been a tradition for many years. The vibrant orange symbolizes life and positive change. The Jack-O-Lantern got its name from an Irish legend. A drunk man named Jack always played tricks on everyone. On one instance, he played a trick on the devil and the devil placed a curse on him. When Jack died, he was not allowed to enter heaven because he was a mean person. He wasn’t able to enter hell, too since the devil wouldn’t let him. The devil game him a burning ember, which he then placed inside a hollow turnip. From then on, he was known as Jack-O-Lantern.

 

Do you remember about the discount for our language courses?  🎃

 

Podsumowanie Career EXPO + nowe wymagania pracodawców

23 października pomagaliśmy uczestnikom targów pracy Career EXPO w korekcie anglojęzycznych wersji CV w strefie minicouchingów.

Udało nam się porozmawiać z kilkoma procodawcami na temat ich oczekiwań odnośnie poziomu językowego kandydatów. Nie było dla nas zaskoczeniem, iż znajomość jednego języka obcego jest niezbędna w procesie rekrutacyjnym – tutaj zdecydowanie króluje język angielski na poziomie B2. Co ciekawe drugim najbardziej pożądanym przez pracodawców  językiem jest niemiecki, najchętniej komunikatywny w mowie i piśmie.

Poszukując pracy nie musisz potwierdzać umiejętności certyfikatem językowym – Twój  poziom zostanie zweryfikowany podczas rozmowy kwalifikacyjnej.  Twoim atutem może być znajomość języka branżowego, choć nie jest to konieczne – wielu pracodawców wyraża chęć dofinasowania przeszkolenia pracownika w języku obowiązującym w danej firmie.

Chcąc się wyróżnić wśród kandydatów na rynku pracy dobrze jest pokazać, że umie się komunikatywnie posługiwać minimum dwoma językami europejskimi.

👍Jeśli chcesz nauczyć się drugiego języka to zapraszamy Cię do zapoznania się z naszą ofertą 🙂

Zadzwoń i umów się na lekcję próbną 😎

 

Dlaczego znajomość języka niemieckiego może nam się opłacić?

 

 

Obecnie aż 14,5 mln ludzi na świecie uczy się języka niemieckiego.

 

Według większości ekspertów nauka niemieckiego na poziomie akademickim i kontakt z językiem to kluczowe kroki na drodze do udanej kariery zawodowej. Zdobyte w ten sposób doświadczenia stanowią w wielu procesach rekrutacyjnych ważniejszy element, niż specjalistyczna wiedza, np. z zakresu finansów czy HR.

Ucz się a zarobisz więcej

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń mediana zarobków specjalistów z zaawansowaną znajomością niemieckiego sięgnęła 5,4 tys. zł brutto, a 25 proc. z nich otrzymuje ponad 9 tys. zł. Jednak wciąż wśród absolwentów studiów językowych germaniści stanowią tylko 14 proc., przy czym jedna trzecia nie wiąże przyszłości z biznesem. Biorąc pod uwagę fakt, że Polska od 2015 roku zajmuje siódme miejsce wśród największych partnerów handlowych Niemiec, miejsc pracy powinno tylko przybywać.

Niemieccy pracodawcy przychylniej patrzą na pracowników z Polski, którzy znają przynajmniej podstawy niemieckiego, w tym fachowe dla danej branży słownictwo

 

Jeśli nie potrafisz określić swojego poziomu zaawansowania – My zrobimy to dla Ciebie za darmo!

Musisz tylko wypełnić online nasz test poziomujący 🙂

 

Jeśli szukasz kursu języka niemieckiego – zadzwoń i umów się na darmową lekcję próbną.