Monthly Archives: Listopad 2016

„At the end” czy „in the end”

Jaka jest różnica między zwrotami:
” at the end ” a ” in the end”.

at-the-end

At the end – oznacza koniec czegoś i jest przeciwieństwem słowa „start”, czyli początek, może to być koniec filmu, koniec ulicy, czy wakacji, itp. tak jak w poniższych przykładach:
What happened at the end of the film?
There is a shop at the end of this street.
At the end or at the start of the holiday?

the-end

In the end – oznacza „w końcu”, „ostatecznie”, po rozważeniu różnych możliwości tak jak w poniższych przykładach:
In the end, I decided to stay at home.
In the end, only friends and family matter.
I worked hard, and in the end, I succeeded.