Monthly Archives: Listopad 2018

Conditionals – okresy warunkowe.

Okresy warunkowe to zdania, w których mówimy o tym, że jeżeli dany warunek zostanie spełniony, to nastąpi jakiś skutek. Są powszechne w mowie potocznej, dlatego też warto je znać.

Najczęściej występującym spójnikiem łączącym warunek ze skutkiem jest słówko „if” – jeżeli; ponadto możemy spotkać się z następującymi spójnikami:

 • when – kiedy
 • unless – chyba że, jeśli nie
 • on condition – pod warunkiem
 • in case – w przypadku gdy
 • provided, providing – o ile
 • as soon as – jak tylko
 • as – gdy, jako, ponieważ
 • whenever – kiedykolwiek
 • suppose, supposing – przypuszczając
 • otherwise – w przeciwnym razie

 

Zerowy okres warunkowy → Zero Conditional

Używamy tylko w przypadku mowy o sytuacjach prawdziwych, niezmiennych oraz ogólnych faktów.

If + Present Simple + Present Simple

If I wake up late, I’m late for work.

If my husband cooks, he burns the food.

I feel good the next day if I go to bed early.

I okres warunkowy First Conditional

Stosujemy w przypadkach, kiedy mówimy o sytuacjach przyszłych, możliwych i realnych. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że warunek zostanie spełniony.

If + Present Simple + Future Simple (will + podstawowa forma czasownika)

If I go out tonight, I’ll go to the cinema

I’ll come early if you want.

I won’t go if you don’t come with me.

 

II okres warunkowy Second Conditional

Stosujemy, kiedy mówimy o sytuacjach prawie niemożliwych do spełnienia, o naszych marzeniach. Używamy tej konstrukcji mówiąc o teraźniejszości bądź przyszłości, ale dany warunek nie ma prawie żadnej szansy na zaistnienie.

If + Past Simple + would + podstawowa forma czasownika

If I were you, I would get a new job.

You would lose weight if you ate less.

We would never be late again if we bought a new car.

Should Kate forgive him if he apologized her?

Zamiast słówka „would”, wystąpić mogą też słówka: „should”, „could”, „might”.

W części warunkowej zdania – po „if” – w miejsce „was” najczęściej używamy „were”.

If I were a rich man… tararararara… 😊

 

III okres warunkowy  Third Conditional

Używamy, kiedy mówimy o sytuacjach i zdarzeniach z przeszłości, których już nie możemy spełnić, poprawić, ponieważ szansa na to minęła.

If + Past Perfect + Future Perfect in the Past

If you hadn’t been late, we wouldn’t have missed the bus.

If she had studied, she would have passed the exam.

He would have been on time if he had left earlier.

You would have loved this music star if you had gone with us to his concert last week.

 

Mieszane okresy warunkowe

 • Jeśli sytuacja z przeszłości ma wpływ na sytuację obecną lub przyszłą.

If + Past Perfect + Future in the Past

If they had visited us two weeks ago, they could attend the course this week.

I would have my own company if I had agreed to take money from my uncle three years ago.

 

 • Jeśli sytuacja ogólna mogła mieć wpływ na sytuację z przeszłości.

If + Past Simple + Future Perfect in the Past

If my sister were clever, she wouldn’t have moved in together with Mark.

Mary would have helped you in learning Russian last year if she knew this language.

 

Więcej przykładów znajdziecie TUTAJ. Dajcie znać jak Wam poszło.

Little/ a little & few/ a few

little & a little = trochę

Little lub a little używamy tylko w przypadku opisu rzeczowników niepoliczalnych takich jak wino, mleko, cukier, itp.  Ich użycie zależy od kontekstu zdania. Możemy mieć czegoś trochę ale za mało (little) a równocześnie możemy mieć czegoś trochę ale wystarczająco (a little).

 

 

 

few & a few = kilka

Few lub a few używamy tylko w przypadku opisu rzeczowników policzalnych takich jak książki, długopisy, ludzie, i inne. Ich użycie zależy od kontekstu zdania. Możemy mieć czegoś kilka sztuk ale za mało (few) a równocześnie możemy mieć kilka  sztuk, ale wystarczająco (a few).

 

Wpadnijcie po nasz pakiet powtórkowy i dajcie znać jak Wam poszło 🙂

 

Krótka powtórka jak i kiedy używać MUST i HAVE TO

 

 

Must

(musieć)

have to*

(musieć)

Kiedy mówiący uważa sam, że musi coś zrobić

Kiedy ktoś inny narzuca, że musisz  coś zrobić

Przykłady:

 •  I must buy her a flower.
 •  I must wake up earlier.
 • I must exercise more.
 • I must go to bed earlier.
 • You must answer all the questions.
 • You must wear a seatbelt when you drive
 • I have to see the dentist. My wife suggests so.
 • I have to arrive at work on time. My boss says so.
 • In Britain you have to drive on the left.
 • I have to buy flowers for my mom.

Have got to* – forma charakterystyczna dla brytyjskiej odmiany języka angielskiego. Jest poprawna i nie zmienia sensu zdania.

 • I have got to see the dentist lub I’ve got to see the dentist

Must not (mustn’t)

Do not have to (don’t have to)
Mocny zakaz – nie wolno czegoś robić

Nie musieć czegoś robić, ale bez zakazu

Przykłady:

 • One mustn’t litter the streets
 • You mustn’t use your phone while driving.
 • You mustn’t tell John
 •  You don’t have to water the plants. You can do it if you like but it isn’t a necessity
 • You don’t have to drive. I can do it.
 • You don’t have to tell John

 

Chcesz poćwiczyć? Pobierz nasz worksheet+answer key  i powtarzaj kiedy potrzebujesz 🙂