Szkoła języków obcych – O szkole

Naszą szkołę języków obcych otworzyliśmy w 1991 roku we Wrocławiu. Zostaliśmy wówczas wpisani do  Ewidencji szkół  i  placówek niepublicznych przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, co pozwoliło nam rozpocząć działalność.

W trakcie ponad 26 lat pracy udało się nam wykształcić wielu uczniów z różnych grup wiekowych i zyskać renomę profesjonalnej placówki edukacyjnej. Dowodem wysokiej skuteczności organizowanych przez nas kursów, jest wysoki poziom zdawalności egzaminów państwowych przez naszych uczniów. Świetnie radzą sobie oni również podczas olimpiad językowych, na których zajmują wysokie miejsca.

Efektywność naszych kursów języków obcych wynika z  przyjętego systemu pracy. Tworzymy małe grupy od 4 do 5 osób w przypadku kursów intensywnych oraz średnie od 6 do 9 osób dla standardowych zajęć. Dbamy, aby grupy były możliwie jednolite wiekowo, oraz żeby uczyły się w nich osoby na tym samym poziomie zaawansowania. Dokonanie podziału według takiego klucza  przyczynia się do zwiększenia aktywności i zaangażowania uczniów podczas zajęć. Pomaga to również lektorom, którzy mogą skupić się dzięki temu na pracy z każdą osobą.

Liczebność grup nie jest jednak jedyną przyczyną skuteczności naszych kursów. Przyczynia się do tego niewątpliwie przyjęcie komunikacyjnego nauczania języka, co pozwala w łatwy sposób weryfikować postępy uczniów i indywidualizować tryb pracy z nimi. Silny wpływ na efektywność przyswajania wiedzy mają również umiejętności naszych lektorów. Są to osoby o wysokich kompetencjach językowych (absolwenci filologii lub native-spekrzy ze specjalizacją pedagogiczną), mające za sobą wiele lat nauczania oraz posiadające dużą dozę cierpliwości.

Organizujemy kursy języków obcych dla dorosłych na wszystkich poziomach, a także zajęcia dla młodzieży i dzieci. Przygotowujemy naszych uczniów do egzaminów państwowych. Umożliwiamy im również udział w bezpłatnych egzaminach próbnych.

Od ponad 20 lat organizujemy także obozy i kolonie językowe dla dzieci i młodzieży. Uważamy, że jest to najlepsza forma interaktywnego poznawania języka – pozwalająca na naukę w formie zabawy i dająca szansę na przyswojenie dużej porcji materiału w łatwy i przyjemny sposób.

Od momentu założenia placówki, kieruje nią nieprzerwanie Pani mgr Maria Krzemińska-Zbytek, która jest absolwentką Filologii Angielskiej, a także pedagogiem-metodykiem z bogatym doświadczeniem.