Tłumaczenia pisemne

Zwykłe

tłumaczenia dokumentów o tematyce niespecjalistycznej (korespondencje prywatne, strony internetowe, literatura niespecjalistyczna). Cena 1 strony obliczeniowej (1800 znaków) = 35 PLN (na język polski) i 40 PLN (na język obcy)

Specjalistyczne

tłumaczenia dokumentów z takich dziedzin jak prawo, informatyka, technika, reklama, przemysł, bankowość i finanse, handel, ekonomia, medycyna i inne. Cena 1 strony obliczeniowej = cena tłum. zwykłego + od 25 do 50% ceny podstawowej

Oferujemy tłumaczenia w trybach:

  • Standardowym (do 5 stron obliczeniowych dziennie) - do 3 dni roboczych
  • Pilnym (do 10 stron obliczeniowych dziennie) - na następny dzień roboczy.
xxxxCena końcowa = cena tłum. zwykłego + 50% ceny podstawowej
  • Ekspresowym (do 15 stron obliczeniowych dziennie) - tłumaczenia w tym samym dniu.
xxxxCena końcowa = cena tłum. zwykłego + 100% ceny podstawowej

Strona obliczeniowa w tłumaczeniach pisemnych to 1800 znaków ze spacjami.