#egzamin8

design

Warsztaty z języka angielskiego, przygotowujące do zdania egzaminu są propozycją dla uczniów tegorocznych 8 klas. 

Warsztaty językowe obejmują:

  • powtórkę wymaganych zagadnień gramatycznych i słownictwa 
  • rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych 
  • próbny egzamin na zakończenie warsztatów
  • określenie stopnia przygotowania do egzaminu

Dzięki temu, że grupa liczyć będzie maksymalnie 8 osób, każdy uczestnik może liczyć na indywidualne wsparcie lektora.

Warsztaty obejmują 20 godzin lekcyjnych.
Koszt warsztatów - 430,00 zł (wpisowe 130 zł + 300 zł płatne przed rozpoczęciem ferii zimowych)


Warsztaty prowadzą doświadczeni lektorzy - egzaminatorzy państwowi.
Pracujemy wyłącznie na materiałach rekomendowanych przez MEN!

Wynik egzaminu ósmoklasisty będzie uwzględniany podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej.
Pomożemy Twoim dzieciom osiagnąć bardzo dobry wynik.

Wpis w kategorii: Aktualności