Najczęstsze błędy popełniane w języku angielskim.

iStock-501912142-760x428

Dziś prezentujemy Wam jeden z powszechniejszych tematów dotyczących błędów językowych w angielskim.

Użycie pewnych słów w rożnych kontekstach nie zawsze jest prawidłowe.

Poniżej przedstawiamy 10 najczęściej popełnianych błędów językowych

1.) MAKE

I’ve made my homework

Pamiętacie różnice między do i make? Warto sobie przypomnieć artykuł do czy make
W tym wypadku powinno być do homework, czyli poprawne zdanie to:

I’ve done my homework

2). LOOK FORWARD

I look forward to hear from you

Phrasal verb look forward to wymaga użycia czasownika w formie gerund, czyli z końcówką ing. Zobaczcie więcej przykładów i wyjaśnienie na look forward to

I look forward to hearing from you.

3) SEE

I never saw this film

W tym wypadku należy użyć czasu Present Perfect, czyli poprawne zdanie to:

I have never seen this film.

4) CAN / CAN’T

I can’t speak Chinese. – So can I
Ponieważ pierwsze zdanie jest przeczeniem, to poprawna wersja brzmi
Neither can I. Poniżej przykłady kiedy użyć neither a kiedy so:

I can’t speak Chinese. – Neither can I

I can speak Chinese. – So can I

5) MUST

Yesterday, I must go to work

Przykład błędnego użycia czasownika modalnego „must”. Należy pamiętać, iż w czasie przeszłym nie używamy „must” tylko „had to”

Yesterday, I had to go to work

6) CALL

I called to him last night

Nie powinno być przyimka „to” między call i him, czyli poprawna konstrukcja to:

I called him last night

7) WILL

If I will go to London, I will visit the tower

If I go to London, I will visit the tower

8) WANT SOMEBODY TO DO

He didn’t want that..

Prawidłowa konstrukcja to want somebody to do something, tak więc zdanie będzie brzmiało:

He didn’t want me to

9) WHO / WHICH

He liked a girl which was a nurse

Z osobami stosujemy who a nie which.

He liked a girl who was a nurse

10) STAND

He was staying near the window.

Trochę naciągany błąd, pomylenie czasowników stand i stay. Poprawne zdanie to oczywiście:

He was standing near the window.

ef043bdd-7ea7-4fa6-9423-b6c63466738f

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *