Nauka języka angielskiego. Strona bierna.

pobrane

Stronę bierną w języku angielskim tworzy się poprzez odmianę czasownika TO BE w tym samym czasie co zdanie wyjściowe w stronie czynnej oraz dodanie past participle, czyli czasownika w 3 formie.

The Mona Lisa was painted by Leonardo Da Vinci.
Mona Lisa została namalowana przed Leonardo Da Vinci.

Jak tworzymy stronę bierną?

Podmiot + czasownik posiłkowy
be w odpowiednim czasie
+ główny czasownik
w trzeciej formie
+ kto wykonał czynność(opcjonalnie)

It was stolen by her. To było skradzione przez nią.

It (podmiot) was (czasownik posiłkowy w Past Simple) stolen (3 forma czasownika) by her.

Lots of wolves have been seen in the streets. Ludzie widzieli wiele wilków na ulicy.

Lots of wolves (podmiot) have been (czasownik posiłkowy w Present Perfect)seen (trzecia forma od see – nieregularny) in the streets

Passive Voice – Zastosowanie

  • Kiedy podmiot jest nieznany lub może być łatwo rozpoznany z kontekstu:

Someone stole my bike.  My bike was stolen.

Ktoś ukradł mój rower  Mój rower został skradziony – podmiot nieznany.

  • Do wyrażania rzeczy w sposób bardziej sformalizowany. Strona bierna jest stosowana wtedy bardzo często:

We made some mistakes.  Some mistakes were made.

Popełniliśmy błędy  Błędy zostały popełnione

  • Kiedy interesuje nas sama czynność a nie osoba, która ją wykonuje:

The Minister will open the new school tomorrow The new school will be opened tomorrow.

Minister otworzy jutro nową szkołę  Jutro nowa szkoła zostanie otwarta – Podkreślamy fakt otwarcia szkoły, to że zrobi to minister jest niezbyt ważne.

  • Kiedy z jakichś powodów (z uprzejmości, chęci bycia taktownym, etc.) nie chcemy wspominać o podmiocie:

will reduce salaries of all workers.  Salaries of all workers will be reduced.

Obniżę pensje wszystkich pracowników  Pensje wszystkich pracowników zostaną obiżone. – Unikamy w ten sposób bezpośredniej odpowiedzialności.

images

Strona bierna tablelka – formy Active i Passive:

Tense Active Voice Passive Voice
Simple Present keeps is kept
Present Continuous is keeping is being kept
Simple Past kept was kept
Past Continuous was keeping was being kept
Present Perfect has kept has been kept
Past Perfect had kept had been kept
Future will keep will be kept
Conditional would kept would be kept
Perfect Conditional would have kept would have been kept
Perect participle having kept having been kept
Modal verbs must keep must be kept
should keep should be kept
must have kept must have been kept

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *