Kalendarz organizacyjny

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

Semestr zimowy trwa od 30.09 2019r. do 08.02.2020r.

Semestr letni trwa od 22.02 2020r. do 27.06.2020r.