Kalendarz organizacyjny

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

Semestr zimowy trwa od 28.09 2020r. do 20.02.2021r.

 

Semestr letni trwa od 22.02 2021r. do 26.06.2021r.