O szkole

Szkoła języków obcych – O szkole

Nasza szkoła języków obcych działa we Wrocławiu od 1991 roku i jest wpisana do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W trakcie 28 lat pracy udało się nam wykształcić wielu uczniów z różnych grup wiekowych i zyskać renomę profesjonalnej placówki edukacyjnej. Dowodem wysokiej skuteczności organizowanych przez nas kursów jest, z jednej strony wysoki  poziom zdawalności egzaminów państwowych przez naszych uczniów, z drugiej często wyrażana wdzięczność za przełamanie bariery w porozumiewaniu się językiem obcym.

Oduczamy milczenia w wielu językach.

Od momentu założenia placówki kieruje nią nieprzerwanie Pani magister Maria Krzemińska-Zbytek, która jest absolwentką filologii angielskiej, a także pedagogiem-metodykiem z bogatym doświadczeniem.