Kursy dla dzieci

Kursy języka angielskiego dla dzieci 8-12 lat

Rozpoczęcie nauki języka angielskiego we wczesnym wieku, nie tylko daje szansę lepszego opanowania języka, ale otwiera też możliwość przyswojenia języka obcego w sposób szybki i naturalny.

Dzięki zajęciom prowadzonym na dostosowanych do wieku podręcznikach oraz dodatkowych materiałach jak gry i zabawy językowe, dziecko jest w stanie przyswoić z dużą łatwością angielską gramatykę, słownictwo oraz wymowę, a prowadzenie zajęć również przez native speakerów, sprzyja osłuchaniu się z językiem angielskim oraz przełamaniu bariery w mówieniu.

Zapisy na kursy angielskiego:

  • Dzieci kwalifikowane są do grup według wieku oraz poziomu zaawansowania na podstawie rozmowy z metodykiem szkoły.
  • Zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu po 45 min.
  • Grupy językowe liczą: 4-6 osób, co pozwala na bardziej indywidualne podejście do każdego ucznia.
  • Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów polskich (na poziomach niższych) oraz lektorów polskich i native speakerów (na poziomach powyżej A1).

Zapisz dziecko na kurs Sprawdź cennik