Zapisy na kursy semestralne – dzieci i młodzież

 

WOLNE MIEJSCA – SEMESTR LETNI 23/24

JĘZYK ANGIELSKI 

 • AD1b – zajęcia 2×45 min dla uczniów 4 klas SP, prowadzi polski lektor – terminy: wt 14:45-15:30 i czw 15:45-16:30 – 3 miejsca
 • AD1c – zajęcia 2×45 min dla uczniów 4 klas SP, prowadzi polski lektor – terminy: śr 13:50-14:35 i czw 14:30-15:15 – 1 miejsce
 • AD2 – zajęcia 2×45 min dla uczniów 5/6 klas SP, prowadzi polski lektor – terminy: pn 14:55-15:55 i śr 15:55-16:55 – 1 miejsce
 • AD2b – zajęcia 2×60 min dla uczniów klas 6 SP (poziom początek A2, wymagana rozmowa sprawdzająca poziom), prowadzi polski lektor i native speaker – terminy: śr 15:15-16:15 i czw 14:00-15:00 – 2 miejsca
 • AD3 – zajęcia 2×60 min dla uczniów klas 6/7 SP (poziom A2/A2+, wymagana rozmowa sprawdzająca poziom), prowadzi polski lektor i native speaker – terminy: wt 15:50-16:50  i czw 15:50-16:50 – 2 miejsca
 • AD3c – zajęcia 2×60 min dla uczniów klas 6/7 SP (poziom A2/A2+, wymagana rozmowa sprawdzająca poziom), prowadzi polski lektor i native speaker – terminy: pn 15:00-16:00  i śr 14:45-15:45 – 1 miejsce
 • AD4 – zajęcia 2×60 min dla uczniów klas 7/8 SP (poziom B1, wymagana rozmowa sprawdzająca poziom), prowadzi polski lektor i native speaker – terminy: pn 15:00-16:00  i czw 16:05-17:05 – 1 miejsce
 • AE8– kurs egzaminacyjny dla 8-klasistów – zajęcia 2×60 min – prowadzi polski lektor i native speaker – terminy: pn 16:00-17:00 i czw 17:00-18:00 – 2 miejsca 
 • AL1– zajęcia 2×60 min dla licealistów 1/2 klasa (poziom B2, wymagana rozmowa sprawdzająca poziom), prowadzi polski lektor i native speaker – terminy: pn 16:40-17:40  i czw 16:00-17:00 – 2 miejsca
 • AL3 – zajęcia 2×60 min dla licealistów 2/3 klasa (poziom B2+, wymagana rozmowa sprawdzająca poziom), prowadzi polski lektor i native speaker – terminy: wt 17:40-18:40  i czw 17:50-18:50 – 2 miejsce
 • KON C1 – kurs konwersacyjny 1×90 min dla licealistów 2/3 klasa (poziom B2/C1, wymagana rozmowa sprawdzająca poziom), prowadzi native speaker – termin: śr 17:30-19:00 – 1 miejsce
 • KON B2– kurs konwersacyjny 1×60 min dla licealistów 1/2 klasa (poziom B1+/B2, wymagana rozmowa sprawdzająca poziom), prowadzi native speaker – termin: pt 17:30-18:30 – 2 miejsca
 • AMR – kurs egzaminacyjny do matury rozszerzonej 2×60 min (poziom B1+), prowadzi polski lektor i native speaker wt 17:30-18:30 i czw 17:30-18:30 – 1 miejsce

JĘZYK NIEMIECKI

 • ND1  – zajęcia 1×60 min dla uczniów 5-6 klas SP – poziom początek A2 wymagana rozmowa sprawdzająca poziom, termin pn 17:05-18:05 – 2 miejsca 

JĘZYK HISZPAŃSKI

 • HD0 – zajęcia 1×60 min dla uczniów 3-4 klas SP – poziom początkujący, termin: wt 15:15-16:15 – 2 miejsca

Kto może zostać naszym kursantem?

Na zajęcia językowe przyjmujemy dzieci od II klasy Szkoły Podstawowej. Warunkiem koniecznym jest umiejętność czytania i pisania.

Dzieci dzielimy na grupy  wg stopnia zaawansowania językowego i wieku. Z dziećmi uczącymi się w klasach IV-VIII lub uczęszczającymi wcześniej na dodatkowe kursy nasi lektorzy przeprowadzają krótkie rozmowy sprawdzające poziom. Młodzież po szkole podstawowej prosimy o wypełnienie testu poziomującego:

Test z angielskiego Test z niemieckiego

Test z hiszpańskiego

Szczegóły kursu:

 • W grupach dziecięcych (do V klasy SP) zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut. Grupę prowadzi tylko polski lektor.
 • Zajęcia grup młodzieżowych (od V lub VI klasy SP) odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut. Każda z grup ma dwóch prowadzących – polskiego lektora i native speakera.
 • Grupy kursowe liczą 4-6 uczestników. Po szczegóły kursów językowych dla ósmoklasistów zapraszamy tutaj.  Pod linkiem znajdą Państwo aktualny  cennik kursów. Dla ósmoklasistów przygotowaliśmy również ofertę kursu egzaminacyjnego z matematyki.
 • Uczymy w oparciu o bezpośrednią komunikację – direct method.

Kiedy start kursu?

Nauczamy w trybie semestralnym. Każdy semestr obejmuje 30 zajęć – łącznie w roku szkolnym odbywa się 60 spotkań.  Semestr zimowy w tym roku szkolnym potrwa od 25 września do (mniej więcej) końca stycznia 2023. Semestr letni od początku lutego do 14 czerwca 2023r. Koniec zajęć jest uzależniony od terminów zajęć.  Kalendarz organizacyjny uwzględnia dni wolne i święta.

Zgłoszenia dziecka można dokonać telefonicznie, mailem lub stacjonarnie w biurze szkoły. Przy zapisie niezbędny jest szkolny plan dziecka. Gwarancją miejsca w danej grupie jest podpisanie umowy przez rodzica lub prawnego opiekuna po zatwierdzeniu terminów zajęć. 

 

  Rodzaj kursu:

  Język:

  Poziom zaawansowania: