Monthly Archives: Kwiecień 2018

Poradnik maturzysty – Notatka

 

Notatka/ wiadomość

 

 1. Prywatna – funkcjonuje wśród osób bliskich; stosujemy styl nieformalny (skrócone formy czasowników).
 2. Służbowa – funkcjonuje wśród osób pozostających na stopie oficjalnej; stosujemy styl formalny (brak skróconych form czasowników).

Najbardziej typowe sytuacje, w których, ze względu na brak możliwości bezpośredniego kontaktu, pozostawiamy komuś notatkę/ wiadomość to:

 • przepraszanie kogoś za to, że nie możemy być obecni na wcześniej umówionym spotkaniu/ czegoś zrobić,
 • przekazanie informacji o spotkaniu/ zmianie planów,
 • podawanie komuś wskazówek, jak ma wykonać jakieś zadanie,
 • poproszenie kogoś o zrobienie czegoś,
 • przekazanie komuś wiadomości od osoby trzeciej.

 

Przydatne zwroty i wyrażenia przy tworzeniu notatki –> PDF

 

Jednym słowem na dziś

The adjective bad meaning “unpleasant, unattractive, unfavorable, spoiled, etc.,” 

is the usual form to follow such copulativeverbs as sound, smell, look, and taste:

After the rainstorm the water tasted bad.

The coach says the locker room smells bad.

After the copulative verb feel, the adjective badly in reference to physical or emotional states is also used and is standard, although bad is more common in formal writing:  

I feel bad from overeating.

She felt badly about her friend’s misfortune.

 When the adverbial use is required, badly is standard with all verbs:  

She reacted badly to the criticism.

Bad as an adverbappears mainly in informal contexts: 

I didn’t do too bad on the tests.

He wants money so bad it hurts.

source (http://www.thesaurus.com/browse/bad)

Poradnik maturzysty – List prywatny/ E-mail

PORADNIK MATURZYSTY

 

 

 

List prywatny jest to list lub e-mail do przyjaciół i znajomych.

Jest to więc:

 1. Argumentowanie (np. zajmowanie stanowiska w jakiejś kwestii, uzasadnienie dokonanego wyboru itd.),
 2. Opisywanie (np. miejsca, sytuacji, osoby itp.),
 3. Recenzowanie (np. ocena jakiegoś wydarzenia kulturalnego, w którym braliśmy udział),
 4. Opowiadanie (np. relacjonowanie lub podsumowanie jakiegoś ważnego dla nas wydarzenia, przygody, przeżycia, itd.),

W liście prywatnym/ e-mailu należy wykazać się znajomością wielu rozmaitych struktur leksykalno-gramatycznych.

W liście prywatnym/ e-mailu używamy stylu nieformalnego, czyli możemy stosować:

 • Wyrażenia potoczne/idiomy, np. What are you up to? Please drop me a line,
 • Formy ściągnięte czasowników, np. I’ll, she’s we’d,
 • Słownictwo potoczne, używane w życiu codziennym, np. It’s full od life

 

STRUKTURA

 1. ZWROT GRZECZNOŚCIOWY

 • rozpoczynający list/ e-mail, po którym zawsze stawiamy przecinek.
 1. WSTĘP

 • podanie powodu, dla którego się pisze,
 • podziękowanie za otrzymany list/e-mail
 • przeproszenie, za brak odpowiedzi, pytanie co u adresata słychać lub inne pytanie nawiązujące do wcześniejszej korespondencji.
 1. ROZWINIĘCIE

 • Różne tematy, w zależności od treści zadania:

JEDEN AKAPIT – realizacja wszystkich elementów polecenia w jednym akapicie,

KILKA AKAPITÓW – realizacja każdego elementu zadania w oddzielnym akapicie.

 1. ZAKOŃCZENIE

 • podsumowanie listu/ e-mailu,
 • podkreślenie zakończenia (z jakiegoś konkretnego powodu)
 • prośba o szybką odpowiedź
 • przekazanie pozdrowień
 1. ZWROT GRZECZNOŚCIOWY I PODPIS

 

DeAR

Przydatne zwroty i wyrażenia przy pisaniu listów –> PDF