Zapisy na kursy semestralne – dzieci

Zapisy na kursy semestralne – dzieci

Na zajęcia językowe przyjmujemy dzieci od II klasy Szkoły Podstawowej. Warunkiem koniecznym jest umiejętność czytania i pisania.

Dzieci są przydzielane do grup wg zaawansowania językowego i wieku. Z dziećmi uczącymi się w klasach IV-VIII lub uczęszczającymi wcześniej na dodatkowe kursy nasi lektorzy przeprowadzają krótkie rozmowy sprawdzające poziom. Młodzież po szkole podstawowej prosimy o wypełnienie testu poziomującego:

Test z angielskiego Test z niemieckiego

W grupach dziecięcych (do VI klasy SP) zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut. Grupę prowadzi polski lektor.

Zajęcia grup młodzieżowych (od VII klasy SP) odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut z podziałem na zajęcia prowadzone przez polskiego lektora i native speakera.

Grupy kursowe liczą 4-5 uczestników lub 6-9 uczestników. Od ilości uczestników uzależniona jest cena kursu.

Semestr zimowy obejmuje 34 spotkania – od 28 września do 20 lutego.

 

Zgłoszenia dziecka można dokonać telefonicznie, mailem lub stacjonarnie w biurze szkoły. Przy zapisie niezbędny jest szkolny plan dziecka. Gwarancją miejsca w danej grupie jest podpisanie umowy.

 

    Rodzaj kursu:

    Język:

    Poziom zaawansowania: