Kurs przygotowujący do egzaminu 8klasisty

Kurs przygotowujący do egzaminu 8klasisty

Przyspieszony kurs przygotowujący do egzaminu po 8 klasie.

 

wymiar zajęć: 1×120 minut w tygodniu

forma zajeć: stacjonarna – SJO Cosmopolitan Bulwar Ikara 10

termin: sobota 9:00-11:00

start: 27.02.2021

liczba spotkań: 11 

cena kursu: 730 zł (możliwość płatności w dwóch ratach: 365 zł (płatne do 10.03) + 365 zł (płatne do 10.04)

ilość uczestników w grupie – min. 3 osoby – max 6 osób.

Cena obejmuje wszystkie niezbędne materiały edukacyjne.

Zapisz się na kurs

Kurs obejmuje następujące tematy:

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy
osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);
2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu,
prace domowe);
3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory
szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);
4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy);
5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego,
określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, problemy);
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale
gastronomiczne);
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie,
wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja
w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy sportowe,
uprawianie sportu);
11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
12) nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych
i technologii informacyjno-komunikacyjnych);
13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, ochrona
środowiska naturalnego).

Zapis na kurs:

    Zapis na kurs