Zapisy na kursy semestralne – dzieci i młodzież

Zapisy na kursy semestralne – dzieci i młodzież

 

Kto może zostać naszym kursantem?

Na zajęcia językowe przyjmujemy dzieci od III klasy Szkoły Podstawowej. Warunkiem koniecznym jest umiejętność czytania i pisania.

Dzieci dzielimy na grupy  wg stopnia zaawansowania językowego i wieku. Z dziećmi uczącymi się w klasach IV-VIII lub uczęszczającymi wcześniej na dodatkowe kursy nasi lektorzy przeprowadzają krótkie rozmowy sprawdzające poziom. Młodzież po szkole podstawowej prosimy o wypełnienie testu poziomującego:

Test z angielskiego Test z niemieckiego

Szczegóły kursu:

W grupach dziecięcych (do V klasy SP) zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut. Grupę prowadzi tylko polski lektor.

Zajęcia grup młodzieżowych (od V lub VI klasy SP) odbywają się 2 razy w tygodniu po 60 minut. Każda z grup ma dwóch prowadzących – polskiego lektora i native speakera.

Grupy kursowe liczą 4-6 uczestników. Po szczegóły kursu dla ósmoklasistów zapraszamy tutaj [link].  Pod linkiem znajdą Państwo aktualny  cennik kursów.

Uczymy w oparciu o bezpośrednią komunikację – direct method.

Kiedy start kursu?

Nauczamy w trybie semestralnym. Każdy semestr obejmuje 32 zajęcia – łącznie w roku szkolnym odbywają się 64 spotkania. Semestr zimowy w tym roku szkolnym potrwa od 26 września do (mniej więcej) końca stycznia 2023. Semestr letni od początku lutego do 19 czerwca 2023r. Koniec zajęć jest uzależniony od terminów zajęć.  Kalendarz organizacyjny uwzględnia dni wolne i święta.

Zgłoszenia dziecka można dokonać telefonicznie, mailem lub stacjonarnie w biurze szkoły. Przy zapisie niezbędny jest szkolny plan dziecka. Gwarancją miejsca w danej grupie jest podpisanie umowy przez rodzica lub prawnego opiekuna po zatwierdzeniu terminów zajęć. 

 

    Rodzaj kursu:

    Język:

    Poziom zaawansowania: